Tombstone - Elton Rudolph Collins

Home


Elton Rudolph Collins

Oak Hill Cemetery 
Glendale, Hamilton, Ohio

photo taken by Ron Preisendefer