Tombstone - Thomas Alan Jessee

Home

thanks to James Arquette for this photo

 

Thomas Alan Jessee

Lake Township Cemetery
Walbridge, Wood, Ohio

thanks to rakjr for this photo