Tombstone - Waymon Doyle "Rusty" Edwards

Home

thanks to TxRose for this photo

Waymon Doyle "Rusty" Edwards

Highland Cemetery
Iowa Park, Wichita, Texas

thanks to Kathy LJPC for this photo